KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI -TẬP

CHỦ ĐỀ: Bé và các bạn

Thời gian thực hiện: 4 tuần. Từ ngày 09/9/2019 - 04/10/2019

           Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học, nay tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chơi, tập (có chủ định) trong chủ đề như sau:

 

Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

Từ ngày

09/9 - 13/9

Lớp nhà trẻ của bé

 

PTNT

Trò chuyện về lớp nhà trẻ của bé (tên lớp, tên cô, tên bạn.)

PTTC

Đi trong đường hẹp đến trường

 

PTTC-KNXH

TM

Chơi xé giấy

PTNN

Thơ:

Bạn mới

 

PTTC-KNXH

TM

Dạy hát:

 

16/9 – 20/9

Bé và các bạn

 

PTNT

Bé là ai?

(tên, đặc điểm bên ngoài của bản thân)

PTTC

Bò thẳng hướng theo đường hẹp

 

PTTC-KNXH

TM

Chơi với đất nặn

PTNN

Kể truyện: Chào buổi sáng

PTTC-KNXH

TM

Nghe hát

23/9 – 27/9

Cơ thể của bé

 

PTNT

Khuôn mặt đáng yêu

PTTC

Chạy theo hướng thẳng

 

 

PTTC-KNXH

TM

Vẽ cuộn len

PTNN

Đọc thơ Miệng xinh

PTTC-KNXH

TM

Vận động: Tự chọn

 

30/10 – 04/10

Cơ thể của bé

 

PTNT

Cơ thể của bé

 

PTTC

Bật tại chỗ

 

PTTC-KNXH

TM

Tô màu hình đồ dùng của bé (sử sụng sách)

PTNN

Kể truyện: Gấu con bị đau răng

PTTC-KNXH

TM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

Ghi chú: Dạy tập phát âm với chữ cái vào chiều thứ 4 hàng tuần