CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẪU GIÁO CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: từ ngày 09/09/2019 – 04/10/2019

            Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học, nay tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học trong chủ đề như sau:

Thời gian thực hiện

 

THỨ HAI

 

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

09/09 – 13/09

Bé vui đón Tết trung thu

 

 

KPXH

Trò chuyện về ngày Tết trung thu

 

PTTC

Đi trong đường hẹp

PTNN

Nhận biết, phát âm chữ O

PTTM

Tô màu đèn lồng

 

PTNN

Thơ: “Thư trung thu”

(8 câu đầu)

PTNT

Giống nhau và khác nhau

PTTM

Dạy hát:

Rước đèn dưới trăng

16/09 - 20/09

Lớp mầm của bé

 

PTTC

Bật tại chỗ.

 

KPXH

Trò chuyện lớp mầm của bé

PTNN

Nhận biết phát âm chữ Ô

PTTM

Tô màu bạn trai, bạn gái

PTNN

Thơ: Bạn mới

PTNT

Nhận dạng và gọi tên hình tròn theo mẫu

PTTM

Nghe hát: Em đi mẫu giáo

23/09 – 27/09

Trường mầm non của bé

 

PTTC

Tung bóng cho cô

 

KPXH

Trò chuyện trường mẫu giáo của bé.

PTNN

Nhận biết phát âm chữ Ơ

PTTM

Vẽ cỏ sân trường

 

PTNN

Truyện: “Gà tơ đi học”

PTNT

Nhận dạng và gọi tên hình vuông theo mẫu

PTTM

Vận động:

Cháu đi mẫu giáo

 

 

30/09 - 04/10

Đồ dùng và đồ chơi của lớp

 

PTTC

Đập bắt bóng với cô

 

KPKH

Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi của lớp

PTNN

Ôn chữ cái O, Ô, Ơ

PTTM

Nặn quả bóng

PTNN

Thơ: Cô giáo của con

PTNT

Là những hình nào? (luyện tập nhận biết hình tròn, hình vuông)

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.