Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

07/10 - 11/10

Phương tiện giao thông đường bộ và một số quy định đơn giản

KPKH

Một số PTGT đường bộ

 

PTTC

Đi kiễng gót

PTNN

Nhận biết phát âm chữ A

PTTM

Tô màu và vẽ bánh xe ô tô

PTNN

Truyện : Xe đạp trên đường phố

PTNT

Nhận biết số lượng 1 và nhiều.

PTTM

Dạy hát: Đường em đi

 

14/10 - 18/10

Phương tiện giao thông đường bộ và một số quy định đơn giản

PTTC

Bò theo hướng thẳng

 

 

 

KPKH

Bé thông minh

(Luyện tập, phân loại các PTGT đường bộ theo dấu hiệu…)

PTNN

Nhận biết phát âm chữ Ă

 

PTTM

Tô màu tàu hỏa

PTNN

Thơ: Đèn đỏ đèn xanh

PTNT

Nhận dạng và gọi tên hình tam giác theo mẫu

 

 

PTTM

Vận động : Em qua ngã tư đường phố

21/10 - 25/10

Phương tiện giao thông đường thủy

 

PTTC

Đập bắt bóng bằng 2 tay

 

KPKH

Một số PTGT đường thủy

PTNN

Nhận biết phát âm chữ Â

PTTM

Dán thuyền buồm

PTNN

Thơ: “Cõng”

PTNT

Nhận dạng và gọi tên chữ nhật giác theo mẫu

PTTM

Nghe hát: Em đi chơi thuyền

28/10 – 01/11

Phương tiện giao thông đường hàng không

 

PTTC

Bật về phía trước

KPKH

Một số PTGT đường hàng không

PTNN

Trò chơi chữ cái

PTTM

Tô màu máy bay

PTNN

Thơ: Ngọn đèn mắt đỏ mắt xanh.

PTNT

Là những hình nào? (luyện tập, nhận biết hình tam giác, hình chữ nhật)

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.