Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

23/12 - 27/12

Những người thân của bé

 

KPXH

Trò chuyện về người thân của bé.

 

PTTC

Đi trong đường hẹp, bò về đích PTNN

Nhận biết phát âm chữ L.

PTTM

Xé dán lọ hoa tặng mẹ

 

 

PTNT

Đếm đến 3. Nhận biết số lượng 3

PTNN

Thơ: Thăm nhà bà

PTTM

Dạy hát: Đi học về

 

30/12 - 03/01

Đồ dùng để ăn, uống

 

PTTC

Bước lên, xuống bục cao 30 cm

KPKH

Trò chuyện về 1 số đồ dùng để ăn, uống

PTNN

Nhận biết phát âm chữ N.

PTTM

Nặn cái bát

 

PTNT

So sánh

Số lượng 2 nhóm trong phạm vi 3

PTNN

Truyện: Bông hoa cúc trắng

PTTM

Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh

06/01 - 10/01

Đồ dùng để nấu

 

PTTC

Ném xa bằng 2 tay

 

KPKH

Trò chuyện về 1 số đồ dùng để nấu

PTNN

Nhận biết phát âm chữ M.

PTTM

Vẽ mái nhà

 

PTNT

Tách gộp trong phạm vi 3

PTNN

Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa

PTTM

Vận động:

Chiếc khăn tay

13/01 - 17/01

Bé vui đón Tết

 

PTTC

Bật xa, trườn theo hướng thẳng

KPKH

Trò chuyện về ngày Tết

PTNN

Bé chơi với chữ L, M, N

PTTM

Nặn hoa mai

 

PTNT

Ôn số lượng trong phạm vi 3

PTNN

Thơ: Tết đang vào nhà.

PTTM:

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề