Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

04/11 – 08/11

Nghề nông quê bé

 

 

 

KPXH

Trò chuyện về nghề nông quê bé

.

 

PTTC

Ném xa bằng 1 tay

PTNN

Nhận biết phát âm chữ E

PTTM

Nặn bánh trôi, bánh 7chay

 

PTNN

Truyện: Gà trống choai và hạt đậu.

PTNT

So sánh chiều dài 2 đối tượng

PTTM

Dạy hát: Lớn lên cháu lái máy cày

 

11/11 - 15/11

Nghề nông quê bé

 

 

 

PTTC

Trườn theo hướng thẳng

KPXH

Trò chuyện về 1 số công cụ nghề nông.

PTNN

Nhận biết phát âm chữ Ê

PTTM

Nặn cái cuốc.

 

 

PTNT

Đếm đến 2, nhận biết số lượng 2.

PTNN

Thơ: Làm nghề như bố

PTTM

Vận động: Cháu yêu cô chú công nhân

18/11 – 22/11

Ngày hội của cô giáo

 

PTTC

Bật xa

KPXH

Trò chuyện về nghề dạy học

PTNN

Nhận biết phát âm chữ U

PTTM

Dán hoa tặng cô

 

PTNN

Thơ: Bàn tay cô giáo

PTNT

So sánh số lượng 1 và 2.

PTTM

Nghe hát: Cô giáo

25/11– 29/11

Bé thích làm nghề gì?

 

PTTC

Đi kiễng gót, ném xa bằng 1 tay

 

KPXH

Trò chuyện một số nghề phổ biến trong xã hội

PTNN

Nhận biết phát âm chữ Ư

PTTM

Tô màu tranh nghề nghiệp

 

PTNT

So sánh chiều rộng 2 đối tượng

PTNN

Thơ: Em làm thợ xây

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề