Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

02/12 - 06/12

Tôi là ai

 

KPXH

Những điểm giống nhau của bé và bạn.

 

PTTC

Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát.

PTNN

Nhận biết phát âm chữ B

PTTM

Tô màu bạn gái và bạn trai.

 

PTNN

Thơ: Đôi mắt của em

PTNN

Xác định phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới so với bản thân trẻ

PTTM

Dạy hát: Mời bạn ăn

10/12 - 14/12

Cơ thể của bé

 

PTTC

Bò chui qua cổng.

KPKH

Cơ thể của bé. ( các bộ phận trên cơ thể)

PTNN

Nhận biết phát âm chữ D

PTTM

Nặn những chiếc vòng màu.

 

 

PTNN

Truyện: Gấu con bị đau răng.

PTNT

Xác định tay phải, tay trái của bản thân trẻ.

PTTM

Nghe hát: Mời bạn ăn

16/12 – 20/12

Các giác quan của bé.

 

PTTC

Ném xa bằng 1 tay, bò theo hướng thẳng.

 

KPKH

Trên mặt bé bé có gì?

(Tên, chức năng các giác quan)

PTNN

Nhận biết phát âm chữ Đ

PTTM

In hình bàn tay của bé

 

PTNN

Truyện: Mỗi người một việc

PTNT

Luyện tập xác định vị trí trong không gian so với bản thân

PTTM

Biễu diễn văng nghệ cuối chủ đề