CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẪU GIÁO CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: từ ngày 07/9/2020 – 02/10/2020

Chủ đề nhánh

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Th sáu

07/9 - 11/9

Lớp lá của bé

 

KPXH

Trò chuyện lớp lá của bé.

 

PTTC

Tung bóng lên cao và bắt bóng

PTTM

 Tô trường mẫu giáo của bé.

PTNN

Nhận biết phát âm chữ o

 

PTNT

Tôi là những hình nào? (Hình và mối quan hệ của hình Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu)

PTNN

Truyện: mèo con và quyển sách

PTTM

Dạy hát:

Ngày vui của bé

14/9 – 18/9

Trường mẫu giáo của bé

 

PTTC

Vận động: Bật liên tục vào 5-7 vòng

 

KPXH

Trò chuyện về trường Mẫu giáo của bé

PTTM

Vẽ chân dung cô giáo

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ô

PTNT

Ôn số lượng, chữ số trong phạm vi 5

PTNN

Thơ: Cô giáo của em

PTTM

Nghe hát: ngày đầu tiên đi học

21/9 – 25/9

Đồ dùng và đồ chơi của lớp.

 

 

PTTC

Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m

PTNT

Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi của lớp

PTTM

Nặn đồ chơi trong lớp

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ơ

 

PTNT

So sánh số lượng 3 nhóm trong phạm vi 5

PTNN

Thơ: Tình bạn

PTTM

Vận động:

Rứơc đèn dưới ánh trăng

 

 

28/9 – 2/10

Bé vui đón Tết trung thu

 

 

PTTC

Đi bằng mép ngoài bàn chân

 

KPKH

Trò chuyện về tết trung thu

PTTM

Vẽ “Bé vui tết trung thu”

PTNN

Trò chơi chữ cái

PTNT

Tách gộp số lượng trong phạm vi 5

PTNN

Thơ: Thư trung thu

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.