CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẪU GIÁO CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: từ ngày 09/9/2019 – 04/10/2019

 

           Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học, nay tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học trong chủ đề như sau:

Thời gian thực hiện

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Th sáu

09/9 - 13/9

Bé vui đón Tết trung thu

 

KPXH

Trò chuyện về ngày Tết Trung thu

 

PTTC

Đi bằng mép ngoài bàn chân

PTNN

Nhận biết phát âm chữ o

PTNT

Tôi là những hình nào?

PTNN

Thơ: Thư trung thu.

PTTM

Vẽ “Bé vui tết trung thu”

PTTM

Dạy hát: Rứơc đèn dưới ánh trăng

 

16/9 – 20/9

Lớp Lá của bé

 

PTTC

Tung bóng lên cao và bắt bóng

 

KPXH

Trò chuyện lớp lá của bé.

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ô

PTNT

Ôn số lượng, chữ số trong phạm vi 5

 

PTNN

Thơ: Cô giáo của em

PTTM

Vẽ chân dung cô giáo

PTTM

Nghe hát: ngày đầu tiên đi học

23/9 – 27/9

Trường Mẫu giáo của bé

 

 

PTTC

Vận động: Bật liên tục vào 5-7 vòng

 

PTNT

Trò chuyện về trường Mẫu giáo của bé

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ơ

PTNT

So sánh số lượng trong phạm vi 5

 

PTNN

Thơ: Tình bạn

PTTM

Tô trường mẫu giáo của bé.

PTTM

Vận động:

Ngày vui của bé

30/10 – 04/10

Đồ dùng và đồ chơi của lớp.

 

 

PTTC

Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m

KPKH

Đồ dùng đồ chơi của lớp

PTNN

Trò chơi chữ cái

PTNT

Tách gộp số lượng trong phạm vi 5

 

PTNN

Truyện: mèo con và quyển sách

PTTM

Nặn đồ chơi trong lớp

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

Ghi chú: Tôi là những hình nào? (Hình và mối quan hệ của hình Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu)