CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG

Thời gian thực hiện: từ ngày 5/10/2020 - 30/10/2020

Chủ đề

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Th sáu

05/10 - 9/10

Phương tiện giao thông đường bộ và một số quy định đơn giản

KPKH

Một số phương tiện giao thông đường bộ 

và một số quy định đơn giản khi tham gia GT

PTTC

Vận động: Đi khuỵu gối

PTTM

Vẽ các phương tiện giao thông mà bé thích

PTNN

Nhận biết phát âm chữ a

 

PTNT

Đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6, chữ số 6

PTNN

Truyện: Qua đường

PTTM

Dạy hát:  Bác đưa thư vui tính

12/10 - 16/10

Phương tiện giao thông đường bộ và một số quy định đơn giản

PTTC

Vận động: Ném xa bằng 1 tay

 

KPKH

Bé thông minh

PTTM

Cắt dán ô tô chở khách

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ă

 

PTNT

So sánh 3 nhóm số lượng trong phạm vi 6

PTNN

Thơ: Cô dạy con

PTTM

Vận động: Em đi qua ngã tư đường phố

19/10 - 23/10

Phương tiện giao thông đường thủy

 

PTTC

Bật xa 40-45 cm

KPKH

Một số phương tiện giao thông đường thủy.

PTTM

Gấp cái thuyền

PTNN

Nhận biết phát âm chữ cái â

 

PTNT

Tách, gộp số lượng trong phạm vi 6

PTNN

Thơ: Đèn giao thông

PTTM

Nghe hát: Anh phi công ơi

Hay

 

 

26/10 - 30/10

Phương tiện giao thông đường hàng không

 

PTTC

Vận động:

Bò chui qua ống dài, 5m x 0,6m

KPKH

Một số phương tiện giao thông đường hàng không

PTTM

Vẽ máy bay

PTNN

Trò chơi chữ cái

 

 

 

PTNT

Đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng 7, chữ số 7

PTNN

Truyện: Thỏ con đi học

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

          Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học, nay tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học trong chủ đề như sau:

           Ghi chú: Bé thông minh (Luyện tập phân loại các PTGT đường bộ theo các dấu hiệu, quy định về ATGT)