Thời gian thực hiện

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Th sáu

23/12 – 27/12

Những người thân của bé

PTNT

Gia đình của bé

 

PTTC

Đi trên ghế thể dục PTTM

Trang trí khung ảnh trong gia đình

PTNN

Nhận biết phát âm chữ cái b

PTNT

Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ

PTNN

Thơ: mẹ của em

PTTM

Dạy hát: Nhà của tôi

 

 

30/01 - 03/01

Đồ dùng sinh hoạt trong gia đình

 

PTTC

Vận động: Bật qua vật cản

 

PTNT

Phân loại Đồ dùng trong gia đình

PTTM

Xé dán đồ dùng trong gia đình

PTNN

Nhận biết phát âm chữ cái d

PTNT

Nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật PTNN

Truyện hai anh em gà con

PTTM

Vận động: Cả nhà đều yêu

06/01 -10/01

Đồ dùng sử dụng điện

PTTC

Bò dích dắc qua 7 điểm

 

PTNT

Đồ dùng sử dụng điện trong gia đình

PTTM

Vẽ ngôi nhà mơ ước của bé

PTNN

Nhận biết phát âm chữ cái đ

PTNT

Tôi là khối nào?

PTNN

Truyện: Ba cô giáo

PTTM

Nghe hát: Ông cháu

 

13/01 - 17/01

Bé vui đón tết

PTTC

Ném trúng đích nằm ngang

 

PTNT

Trò chuyên về tết nguyên đán

PTTM

Vẽ hoa ngày tết

PTNN

Bé chơi với chữ cái

PTNT

Đếm đến 8, nhận biết nhóm có số lượng 8, chữ số 8

PTNN

Thơ: Tết đang vào nhà

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề