CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

         Thời gian thực hiện: từ ngày 30/11/2020 - 18/12/2020

          Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học, nay tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học trong chủ đề như sau:

Chủ đề nhánh

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Th sáu

30/11 - 4/12

Tôi là ai

 

PTNT

Tôi và bạn

 

PTTC

Vận động: Đi nối bàn chân tiến, lùi

PTTM

Vẽ chân dung của tôi

 

PTNN

Nhận biết phát âm chữ cái i

 

PTNT

Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng so với bản thân trẻ, với bạn khác

PTNN

Truyện “Ai đáng khen nhiều hơn”

PTTM

Dạy hát: em thêm 1 tuổi

7/12 -11/12

Cơ thể của bé

 

PTTC

Vận động:

Ném trúng đích thẳng đứng

PTNT

Cơ thể đáng yêu của bé

PTTM

Làm búp bê bằng len

 

PTNT

Nhận biết phát âm chữ cái t

PTNT

Tôi ở phía nào của bạn?

Xác định: Phía phải, phía trái (so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật làm chuẩn)

PTNN

Truyện: Giấc mơ kì lạ

PTTM

VĐ: Đường và chân.

 

14/12 - 18/12

Các giác quan của bé

 

 

PTTC

Vận động: chạy nhanh 18m

 

PTNT

Các giác quan của bé

PTTM

Xé dán đồ dùng quen thuộc của bé

PTNN

Nhận biết phát âm chữ cái c.

PTNT

Thực hành xác định vị trí trong không gian so với bản thân, bạn khác và một vật làm chuẩn.

PTNN

Thơ: Tay ngoan

 

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.