Thời gian thực hiện

 

THỨ HAI

 

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

04/11 – 08/11

Nghề nông quê bé

 

KPXH

Trò chuyện về nghề trồng lúa

PTTC

Bò chui qua cổng

PTNN

Nhận biết phát âm chữ e

PTNT

Nhận biết số lượng 4, số 4.

(Ý nghĩa con số 114)

PTNN

Thơ: Đi bừa

 

PTTM

Vẽ cánh đồng lúa.

 

PTTM

Dạy hát: Lớn lên cháu láy máy cày

11/11 - 15/11

Nghề nông quê bé

 

 

KPXH

Trò chuyện về nghề trồng trọt (hoặc chăn nuôi)

 

 

PTTC

Bật liên tục vào vòng

PTNN

Nhận biết, phát âm chữ ê

PTNT

So sánh số lượng trong phạm vi 4.

PTNN

Truyện: Sự tích quả dưa hấu

PTTM

Nặn sản phẩm nghề trồng trọt

PTTM

Nghe hát:

Hạt gạo làng ta

18/11 - 22/11

Ngày hội của cô giáo

 

KPXH

Trò chuyện về ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam

PTTC

Chạy theo đường dích dắc PTNN

Nhận biết phát âm chữ u

PTNT

Tách, gộp trong phạm vi 4.

PTNN

Thơ: Em cũng là cô giáo

PTTM

Dán hoa tặng cô giáo.

 

PTTM

Vận động:

Bàn tay cô giáo

 

25/11 - 29/11

Bé thích làm nghề gì?

 

KPXH

Một số nghề bé thích

 

PTTC

Tung bóng lên cao và bắt bóng.

 

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ư

PTNT

Ai chắp ghép giỏi

 

PTNN

Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề.

PTTM

Vẽ các ô gạch và chọn màu sơn (sách trg 8)

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.