Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

07/10 – 11/10

Phương tiện giao thông đường bộ và một số quy định đơn giản

KPKH

Một số PTGT đường bộ và một số quy định đơn giản khi tham gia GT

PTTC

Ném trúng đích nằm ngang

PTNN

Nhận biết phát âm chữ a

PTNT

Nhận biết số lượng 3, nhận biết chữ số 3.

(Ý nghĩa con số 113)

PTNN

Thơ : Đi chơi phố

PTTM

Vẽ ô tô đi trên đường

(sách trg 9)

PTTM

Dạy hát: Đi đường em nhớ

14/10 – 18/10

Phương tiện giao thông đường bộ và một số quy định đơn giản

KPKH

Bé biết xe gì?

 

 

 

PTTC

Bò dích dắc qua 5 điểm

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ă

PTNT

So sánh số lượng trong phạm vi 3.

 

PTNN

Truyện: kiến con đi xe ô tô

PTTM

Vẽ tàu hỏa

(sách tgr 10)

PTTM

Vận động : Đèn đỏ, đèn xanh.

21/10 – 25/10

Phương tiện giao thông đường thủy

 

KPKH

Một số PTGT đường thủy

 

PTTC

Trườn theo hướng thẳng PTNN

Nhận biết phát âm chữ â

PTNT

Tách, gộp trong phạm vi 3.

 

PTNN

Thơ: Thuyền giấy

PTTM

Xé dán thuyền buồm

(sách trg 11)

PTTM

Nghe hát: Những con đường em yêu

28/10 – 01/11

Phương tiện giao thông đường hàng không

KPKH

Một số PTGT đường hàng không

 

PTTC

Chạy chậm 60-80m

PTNN

Trò chơi a, ă, â

PTNT

Tôi là những hình nào?

(sử dụng sách trang 17)

PTNN

Truyện: Ba cậu bé

PTTM

Vẽ máy bay trực thăng

(sách trg 12)

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.