Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

23/12 – 27/12

Những người thân của bé

 

KPXH

Những người thân của bé.

 

PTTC

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

PTNN

Trò chơi với chữ cái i, t, c

PTNT

Nhận biết số lượng 5, chữ số 5

(Ý nghĩa con số 115)

PTNN

Thơ: Em yêu nhà em.

PTTM

Vẽ mẹ của bé.

(trg 4)

PTTM

Dạy hát “Cháu yêu bà”.

30/12 – 03/01

Đồ dùng để ăn, để uống.

 

 

 

KPKH

Đồ dùng để ăn, để uống

 

PTTC

Ném trúng đích thẳng đứng

PTNN

Nhận biết, phát âm chữ b

PTNT

So sánh số lượng trong phạm vi 5.

 

 

PTNN

Truyện: Cả nhà đều làm việc.

PTTM

Nặn đồ dùng để ăn/để uống

PTTM

Vận động: Nhà của tôi

 

 

 

06/01 – 10/01

Đồ dùng để nấu.

 

KPKH

Đồ dùng để nấu

PTTC

Bật nhảy từ trên cao xuống PTNN

Nhận biết, phát âm chữ d

PTNT

Tách, gộp trong phạm vi 5.

 

PTNN

Thơ: Lời chào

PTTM

Vẽ đồ dùng trong gia đình mà bé thích

(trg 6)

PTTM

Nghe hát:

Chỉ có một trên đời

 

13/01 – 17/01

Bé vui đón tết

 

KPKH

Trò chuyện về ngày tết cổ truyền Việt Nam

 

PTTC

Chạy nhanh

15 m

PTNN

Nhận biết, phát âm chữ đ

PTNT

So sánh, sắp thứ tự về chiều cao 3 đối tượng

(sách trang 12)

PTNN

Thơ: Tết đang vào nhà

PTTM

Vẽ ngôi nhà của bé (trg7)

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.