Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

02/12 – 06/12

Tôi là ai?

 

KPXH

Bé là ai?

 

PTTC

Tung bắt bóng với người đối diện

PTNN

Nhận biết, phát âm chữ i

PTNT

Xác định vị trí của đồ vật (Phía trên – Phía dưới; phía trước – Phía sau) so với bản thân trẻ và so với bạn khác.

PTNN

Thơ: Bé ơi.

 

PTTM

Vẽ chân dung của bé.

(Sách trang 3)

 

PTTM

Dạy hát: Mừng sinh nhật

9/12 –13/12

Cơ thể của bé

 

 

 

KPKH

Cơ thể của bé.

 

PTTC

Bật xa 35-40 cm

PTNN

Nhận biết, phát âm chữ t

 

PTNT

Xác định phía phải – phía trái.

của bản thân trẻ và so với bạn khác

 

PTNN

Truyện: Gấu con bị đau răng.

PTTM

Nặn búp bê.

(sách trang 5)

 

PTTM

Nghe hát: Năm ngón tay ngoan

 

 

16/12 – 20/12

Các giác quan của bé

 

KPKH

Khuôn mặt đáng yêu

 

PTTC

Đi trên ghế thể dục PTNN

Nhận biết, phát âm chữ c

 

PTNT

Thực hành luyện tập xác định vị trí trong không gian so với bản thân trẻ và so với bạn khác

PTNN

Thơ: Tâm sự của cái mũi

PTTM

Dán các bộ phận còn thiếu

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.