CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẪU GIÁO CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: từ ngày 09/09/2019 – 04/10/2019

         Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học, nay tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động học trong chủ đề như sau:

Thời gian thực hiện

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

09/9 - 13/9

Bé vui tết trung thu

KPXH

Trò chuyện về tết trung thu

 

PTTC

Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

PTNN

Nhận biết phát âm chữ o

PTNT:

Những chiếc giày tìm đôi

(Sử dụng sách trang5)

PTNN

Thơ: Thư trung thu

PTTM

Tô màu chiếc đèn ông sao

(sách trang 2)

PTTM

Dạy hát:

Đêm trung thu

16/9 – 20/9

Lớp chồi của bé

 

KPXH

Trò chuyện Lớp Chồi của bé

 

PTTC

Bật tiến về trước

 

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ô

PTNT

Số lượng 1, 2, nhận biết chữ số 1, 2,

 

PTNN

Đồng dao: dung dăng dung dẻ

PTTM

Vẽ khung cửa sổ lớp em.

PTTM

Nghe hát:

Trường mẫu giáo yêu thương

 

23/9 – 27/9

Trường Mẫu giáo của bé

KPXH

Trò chuyện trường Mẫu giáo của bé

 

PTTC

Ném xa bằng 1 tay

PTNN

Nhận biết phát âm chữ ơ

PTNT

Nhận biết, phân biệt hình vuông, hình chữ nhật

PTNN

Thơ: cô giáo của em

PTTM

Tô màu trường mẫu giáo

PTTM

Vận động:

Vui đến trường

 

30/10 – 04/10

Đồ dùng và đồ chơi của lớp

KPKH

Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi của lớp.

 

PTTC

Bò bằng bàn tay bàn chân 3-4 m

PTNN

Trò chơi với chữ cái o,ô,ơ

PTNT

Nhận biết, phân biệt hình tròn, tam giác

PTNN

Truyện: Câu chuyện về giấy kẽ

PTTM

Vẽ đồ chơi bé thích. (trang1)

PTTM

Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.