Trường Mẫu giáo Phú Mỹ được thành lập theo Quyết định số 174/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 8 năm 2000 của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú. Trường được đầu tư xây dựng ở ấp Bưng Cóc - xã Phú Mỹ- huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng. Trường có 01 điểm chính và 3  điểm lẻ.

Trường mẫu giáo Phú Mỹ có các tổ chức theo quy định của Điều lệ trường mầm non, bảo đảm được tối thiểu các hồ sơ thủ tục thành lập theo quy định. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo nhà trường có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của trường mầm non, có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn đáp ứng được nhu cầu phát triển giáo dục của nhà trường;

Trường có 100% đội ngũ cán bộ, GV đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Hằng năm, cán bộ và GV điều được đánh giá theo Quy định về chuẩn hiệu trưởng, P.HT và chuẩn nghề nghiệp GV mầm non; CB-GV-NV và trẻ luôn được đảm bảo các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ trường mầm non và của pháp luật; Trẻ trong trường đều được tổ chức nuôi dưỡng, CSGD theo đúng chương trình GDMN. CSVC của trường tương đối đầy đủ, các TBĐDĐC được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ; trường có đủ diện tích đất, khuôn viên và các công trình được xây dựng kiên cố đảm bảo yêu cầu quy định của Điều lệ trường mầm non. Trường có đủ các phòng học, 1 phòng nghệ thuật, có bếp ăn, nhà ăn, có khối phòng hành chính - quản trị; sân chơi có đầy đủ các loại đồ chơi ngoài trời;  Ở mỗi lớp có nhà vệ sinh riêng cho trẻ trai và trẻ gái; trường có diện tích sân vườn cho trẻ chăm sóc và khám phá thiên nhiên.