Trường MG Phú Mỹ có 27 Cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 19 giáo viên trực tiếp giảng dạy đạt chuẩn trình độ chuyên môn 100%, giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 95%.

Trường có đội ngũ giáo viên có tuổi đời trẻ, luôn nhiệt tình trong công tác, thích học hỏi và không ngừng đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Trường luôn thực hiện phương châm "Cô giáo như mẹ hiền" trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ,