Toàn trường có 16  nhóm lớp, CSVC và trang thiết bị dạy và học cho trẻ đầy đủ đáp ứng được nhu cầu giảng dạy. Trường có khuôn viên, biển tên trường, tường rào bao quanh có cảnh quan môi trường “Thân thiện - An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”. Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với CMHS để nâng cao chất lượng CSGD trẻ bằng nhiều biện pháp và hình thức như: tuyên truyền, thông qua các cuộc họp với CMHS theo định kỳ hoặc đột xuất, trực tiếp trao đổi với CMHS thông qua giờ đưa, đón trẻ. Bên cạnh đó nhà trường luôn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, CSGD trẻ.